Pink seal PTFE

Pinkseal består av PTFE förstärkt med huvudsakligen kiseldioxid (SiO2). Materialets fiberstruktur ger Pinkseal-packningar mycket god formstabilitet.

Packningar i Pinkseal används för de flesta medier förutom fluorbaserade media, kaustiksoda samt smälta alkaliska metaller. Materialet klarar arbetstemperaturer mellan -196°C och +200°C, och uppfyller kraven för FDA21, CFR 177.1550 samt BAM för flytande och gasformig syrgas i temperaturer upp till +200°C.