ePTFE

100% expanderad PTFE med hög mekanisk styrka och draghållfasthet.

Vi lagerför 100% expanderad PTFE med hög mekanisk styrka och draghållfasthet. Expanderingen förhindrar kallflytning och erhåller genom sin mjukhet en effektiv tätningsförmåga även för skadade flänsar. Användbar för mycket höga inre arbetstryck, låga och höga temperaturer samt för de flesta förekommande media (dock inte fluorbaserade media samt smälta alkaliska metaller). Materialet är livsmedelsanpassat och klarar arbetstemperaturer från -196°C till +260°C samt arbetstryck upp till 200 bar beroende på omgivande miljö.

Certifikat och godkännanden:
USP VI
BAM
DVGW
Regulation EC 10/2011
FDA
TA Luft VDI 2440
DIN 28090-1
HOBT 1, HOBT 2
ASTM F36