Blue seal PTFE

För tätning med bibehållen elasticitet i höga tryck och temperaturer

Blueseal består av PTFE med 25 % fiber; huvudsakligen glasfiber och oorganiskt fyllnadsmedel. Materialet är användbart för de flesta media (dock inte fluorbaserade media och smälta alkaliska metaller) och innehar BAM-certifikat. Det klarar arbetstemperaturer från -200° till +210°C.