Kontoansökan

  • Beviljad kredit gäller tillsvidare. Om avtalet ej följs, upphör krediten att gälla.