Mättad ånga

left-img

Vid tätning av mättad ånga (när arbetstryck och temperatur ligger vid kondensationspunkten) i temperaturer upp till +180°C erbjuder vi packningar av gummibundna fibermaterial i kategorin Syntet- & Blandfiber. Vid risk för överhettning bör andra packningsmaterial väljas. Grafit ger här god säkerhet.

Se material för Mättad ånga

Läs mer om andra användningsområden