Kemikalieresistans

left-img

Vid höga & låga pH-värden rekommenderas normalt PTFE-baserade packningar. För kemikalier i tryckutsatta rörsystem bör dock hänsyn tas till bl.a. koncentrationshalten, tryckförhållandet och arbetstemperaturen. För högsta säkerhet beräknar vi lämpligt packningsmaterial med avancerad mjukvara.

Se material för Kemikalieresistans

Läs mer om andra användningsområden