Hög gastäthet

left-img

För tätning av gaser erbjuder vi packningar i flera material beroende på övrig tätningsmiljö. Bland elastomerer har Butylgummi hög gastäthet och bland polymerer rekommenderas modifierad PTFE. Vid ersättning av äldre fibermaterial rekommenderas packningar av Grafit.

Se material för Hög gastäthet

Läs mer om andra användningsområden